Vad innebär en hållbar produkt?

I takt med att vi vill ha en ren värld att leva i är ren luft, rent vatten, ren jord samt ett hållbart samhälle kan vårt beteende styra utvecklingen för en renare värld. Hotell – och restaurangbranschen förändras. Allt fler fokuserar på att ha närodlat, ekologiskt och hållbart odlat. Än har ingen lyft fram att servisen vi äter på skall också vara hållbar. Vår produkt är det!

Vad innebär en hållbar produkt?

För oss innebär en hållbar produkt att det är en produkt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.